direct naar inhoud van Artikel 22 Tuin
Plan: Bolsward Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.19000000040703VA01

Artikel 22 Tuin

 

1.    Bestemmingsomschrijving

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    tuinen;

 

met daaraan ondergeschikt:

b.    groenvoorzieningen;

c.    parkeervoorzieningen;

d.    wegen, straten en paden;

e.    speelvoorzieningen;

f.     openbare nutsvoorzieningen;

g.    water;

 

met de daarbijbehorende:

h.    erven en verhardingen.

2.    Bouwregels

2. 1. Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

-       andere bouwwerken, zoals erf- en terreinafscheidingen.

2. 2. Voor het bouwen van de in lid 2.1. genoemde andere bouwwerken gelden de volgende regels:

-       de hoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 1 m bedragen.