direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijventerrein
Plan: Wymbritseradiel-West
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.06830000Wolsum-

leidende bepalingen                                                                 

Artikel 1       Begripsbepalingen                                                        

Artikel 2       Wijze van meten                                                          

Bestemmingsbepalingen                                                              

Artikel 3       Agrarische doeleinden                                                  

Artikel 4       Bedrijfsdoeleinden                                                      

Artikel 5       Gemengde doeleinden                                                

Artikel 6       Groenvoorzieningen                                                    

Artikel 7       Maatschappelijke doeleinden                                       

Artikel 8       Nutsdoeleinden                                                          

Artikel 9       Recreatieve doeleinden (camping)                                

Artikel 10     Sportdoeleinden                                                         

Artikel 11     Verkeers- en verblijfsdoeleinden                                   

Artikel 12     Water                                                                        

Artikel 13     Woongebied                                                              

Dubbelbestemming                                                                     

Artikel 14     Archeologisch waardevol gebied                                  

Algemene bepalingen                                                                

Artikel 15     Afstemming                                                               

Artikel 16     Anti-dubbeltelbepaling                                                 

Artikel 17     Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening            

Artikel 18     Algemene vrijstellingsbevoegdheid                               

Artikel 19     Algemene wijzigingsbepalingen                                   

Artikel 20     Algemene procedurebepalingen                                   

Overgangs- en slotbepalingen                                                    

Artikel 21     Overgangsbepalingen                                                  

Artikel 22     Strafbepaling                                                              

Artikel 23     Slotbepaling