direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijventerrein
Plan: Wymbritseradiel-Oost
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.06830000WYMOOSTUITW-
Artikel 17          Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9, lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:

a.              bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer. Brandblusvoorzieningen;

b.              bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;

c.              ruimte tussen bouwwerken;

d.              bouwen nabij bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse hoofdtransportleidingen;

e.              parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.