direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijventerrein
Plan: Wymbritseradiel-Zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.06830000WYMZUID-

Inleidende bepalingen  

                                                               

Artikel 1       Begripsbepalingen                                                        

Artikel 2       Wijze van meten                                                          

Bestemmingsbepalingen                                                            

Artikel 3       Agrarische doeleinden                                                

Artikel 4       Bedrijfsdoeleinden                                                      

Artikel 5       Gemengde doeleinden                                                

Artikel 6       Groenvoorzieningen                                                 

Artikel 7       Maatschappelijke doeleinden                                   

Artikel 8       Nutsdoeleinden                                                       

Artikel 9       Recreatieve doeleinden (camping)                            

Artikel 10     Recreatieve doeleinden (jachthaven)                         

Artikel 11     Recreatieve doeleinden (recreatiewoningen)               

Artikel 12     Recreatieve doeleinden (zeilschool)                          

Artikel 13     Sportdoeleinden                                                      

Artikel 14     Verkeersdoeleinden                                                

Artikel 15     Verkeers- en verblijfsdoeleinden                               

Artikel 16     Water                                                                    

Artikel 17     Woongebied                                                           

Dubbelbestemming                                                                 

Artikel 18     Archeologisch waardevol gebied                               

Algemene bepalingen                                                             

Artikel 19     Afstemming                                                            

Artikel 20     Anti-dubbeltelbepaling                                             

Artikel 21     Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening        

Artikel 22     Algemene vrijstellingsbevoegdheid                            

Artikel 23     Algemene wijzigingsbepalingen                                

Artikel 24     Algemene procedurebepalingen                                

Overgangs- en slotbepalingen                                                

Artikel 25     Overgangsbepalingen                                              

Artikel 26     Strafbepaling                                                          

Artikel 27     Slotbepaling